Romanian Italian
Noutati
Informatii cu privire la procedura de reclamatii


In aplicarea reglementarilor privind administrarea reclamatiilor in sectorul financiar-bancar, Veneto Banca SpA Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti (“Banca”) pune la dispozitia clientilor/potentialilor clienti, la ghiseele proprii si pe pagina web www.venetobanca.ro/reclamatii, informatii cu privire la modalitatile de transmitere si administrare a reclamatiilor.
 
Reclamatia reprezinta cererea sau sesizarea formulata in scris, prin care un petent isi exprima nemultumirea cu privire la activitatile si serviciile prestate de catre Banca.
 
Petentul este persoana fizica sau juridica ce transmite o reclamatie catre Banca in legatura cu  prestarea unei activitati sau a unui serviciu oferit de catre Banca.
 
Orice reclamatie va fi formulata in scris, semnata de catre petent sau imputernicitii legali ai acestuia (care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu) si poate fi depusa la sediul central al Bancii sau la oricare dintre sediile Agentiilor Bancii, unde va fi inregistrata ca primita de catre Banca, sau poate fi transmisa prin: 

 • posta, la adresa: Str. Gara Herastrau, nr. 2-4, sector 2,  Bucuresti, cod postal 020334;
 • posta electronica, la adresa reclamatii@venetobanca.ro cu primirea unei confirmari de primire;
 • fax la nr. +40-21-232 07 38.

Petentul poate verifica stadiul solutionarii reclamatiei depuse utilizand mijloacele de contact mentionate mai sus.
 
In scopul solutionarii rapide, petitia trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 

 • datele de identificare ale petentului: 
  • pentru persoane fizice: nume si prenume petent, CNP, date privind actul de identitate, domiciliu, numar de telefon, e-mail; 
  • pentru persoane juridice: denumire petent, numar de inregistrare in Registrul Comertului (J), CUI, sediul social, numar de telefon, e-mail;
 • calitatea petentului care formuleaza petitia (titular de cont/reprezentant legal/persoana fara relatii de afaceri cu Banca);
 • obiectul petitiei: produsul/serviciul ori activitatea reclamata, detaliile referitoare la Agentia Bancii sau numele angajatilor  Bancii ce au legatura cu obiectul reclamatiei ;
 • orice document sau informatie relevanta in sustinerea reclamatiei (fotocopie). 

Solicitarile provenite de la persoanele fizice sau juridice, carora le lipsesc in totalitate sau in parte cerintele de forma si conditiile obiective si subiective necesare reclamatiilor (ex: cereri de documentatie/informatii/clarificari) sunt considerate non-reclamatii.
 
In cadrul Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti, functia responsabila cu pastrarea si gestionarea reclamatiilor este Functia Reclamatii care are urmatoarele date de contact:
Adresa: Str. Gara Herastrau,nr. 2-4, sector 2, Bucuresti, cod postal 020334;
E-mail: reclamatii@venetobanca.ro  
 
Banca, prin Functia Reclamatii, va raspunde in termenul legal la fiecare reclamatie primita, potrivit reglementarilor legislative aplicabile (30 de zile de la data inregistrarii in Banca sau un alt termen prevazut de legislatia specifica).
 
In scopul solutionarii reclamatiei, Banca poate contacta petentul pentru colectarea de informatii suplimentare. In cazul in care reclamatia este complexa si nu poate fi furnizat un raspuns in termenul legal, Banca va informa petentul cu privire la cauzele intarzierii si va indica termenul probabil in care va fi finalizata analizarea reclamatiei.
 
In cazul in care solutia finala nu raspunde pe deplin solicitarii petentului, Banca va oferi explicatii detaliate privind  masurile adoptate, petentul avand dreptul de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor (mediere, conciliere), prevazute de dispozitiile legale in vigoare, sau de a se adresa organelor si autoritatilor competente, cum ar fi: 

 • Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) - Bucuresti, Str. Sevastopol nr. 24, sector 1, office@csalb.ro;
 • Banca Nationala a Romaniei. (BNR) – Bucuresti, Str. Lipscani nr. 25, sector 3, cod postal 030031, Info@bnro.ro
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucuresti, Bld. Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro;
 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - Bucuresti, Bld. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro;
 • Consiliul Concurentei – Bucuresti, Str. Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1, sector 1, cod postal 013701, http://www.consiliulconcurentei.ro/;
 • Garda Financiara -  Bucuresti, Piata Alba-Iulia nr.6, bloc i.5, sector 3, cod postal 031104, site: www.gardafinanciara.ro/contact.php;
 • Instantele de judecata competente in solutionarea litigiilor.

PDF_ICO.gif  Model reclamatie clienti Persoane Fizice

PDF_ICO.gif  Model reclamatie clienti Persoane Juridice

Print

 
INTERNET BANKING - BANK@YOU

outdex_onlinebanking.jpg

telverde.gif

CONECTARE
Curs valutar
MonedaCumparareVanzare
USD3,75263,9278
EUR4,55004,6500
19.09.2017 - 08:55
Aceste cursuri sunt valabile pentru tranzactii exclusiv pe conturi.
RATE DE DOBANDA

Rate de dobanda si indici de referinta

DESCARCARE

RETEA TERITORIALA
mapa_small.gif Lista agentiilor si date de contact

DETALII

Powered by iSite